Fagbeskrivelse for Balancen

Fagbeskrivelse for fællesfaget Balancen

Nogle af de store filosoffer om noget af det Balancen handler om

Man skal blive sit eget livs ansvarshavende redaktør

 (Søren Kierkegaard)

Med åndedræt og stofskifte er vi indlagte i naturens kredsløb, med vore sanser er vi indlagte i universet

 (K. E. Løgstrup)

Beskæftigelse med naturen hæmmer menneskeåndens hang til udskejelser og giver sjælen et smukt, sundt og rigt tankeindhold

(Jean-Jacques Rousseau)

Kernen i Balancen

Det grundlæggende spørgsmål, som fællesfaget Balancen drejer sig om, er: Hvordan kan man leve et professionelt liv i lidt bedre balance med sig selv, med andre mennesker og med den natur som er vores omgivelse og ophav?

Dette overordnede spørgsmål kan også formuleres som disse 3 grundlæggende spørgsmål:

Hvordan kan man leve sit professionelle liv på en sådan måde, at man ikke nedbryder sit personlige naturgrundlag i form af kroppen, men tværtimod kan virke som lærer med energi, velvære, sundhed og overskud, så længe man ønsker det/får mulighed for det?

Hvad kan vi som lærere gøre for at lave en sund og bæredygtig undervisning for vores elever, så de kommer til at trives og lære bedst muligt, som de hele mennesker vi (dvs. de frie skoler) tror på at de er, med krop, sind og ånd?

Hvordan kan man som lærer inspirere og bidrage til en bæredygtig udvikling i forhold til det ydre naturgrundlag, som vi alle er afhængige af?

Formål for forløbet

Formålet med Balancen er at sætte temaerne Mennesket & Naturen og Krop & Sundhed på dagsordenen i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.

Formålet med Balancen er herved at bidrage til en alsidig personlig og professionel udvikling i retning af at blive en god lærer, som også på den lange bane kan holde til, trives med og på sin egen personlige måde være en værdifuld del af lærerarbejdet i de frie skoler.

                                                                                                                 

Målsætningen for Balancen

Balancen mål er, at den enkelte studerende bliver mærkbart bedre til:

-        At kunne glæde sig over naturen i hverdagen, forholde sig til naturen som vores livsgrundlag og bruge den som et anderledes undervisningsrum (naturmålet).

-        At kunne forholde sig til sin egen og til sine elevers sundhed, på et så frit, åbent og oplyst grundlag som muligt (sundhedsmålet).

-        At kunne træde frem som lærer og som leder -  med mindre anspændthed og stress, til fordel for mere ro, nærvær og overblik - såvel i klasseværelset som udendørs (professionsmålet).

alt sammen med særligt sigte på et mere bæredygtigtprofessionelt liv; i første omgang et professionelt liv som lærerstuderende og på længere sigt et professionelt liv som lærer.

Historien om fællesfaget Balancen

Balancen er et af de 4 større fælles og obligatoriske undervisningsforløb, som alle lærerstuderende på Den frie Lærerskole har i løbet af det første studieår.

 

Navnet ”Balancen” udsprang af de drøftelser vi havde, da vi lavede den seneste undervisningsplan for hele Lærerskolen.

 

 ”Balancen” blev valgt som overskrift for den del af den fælles undervisning, som indeholder de to temaer ”Natur” og ”Sundhed”, og som skal præsentere de studerende for en grundlæggende naturvidenskabelig tænkning og arbejdsform i en læreruddannelsessammenhæng.

 

Ideen var, at ordet balance er en god overskrift for essensen i arbejdet med såvel natur som sundhed: Der er behov for balance i menneskets forhold til naturen, både forstået som mere balance i den måde vi bruger og udnytter naturens ressourcer på (svarende til begrebet bæredygtighed) og forstået på den måde at vi som mennesker har brug for naturomgivelser og naturoplevelser for at holde balancen – fysisk som mentalt – i vores moderne teknologiske og krævende virkelighed.

 

Også i forhold til arbejdet med temaet Sundhed er balance en god overskrift: Essensen i sundhed kan med god ret hævdes at ligge i det at kunne holde balancen i forhold til de mangeartede udfordringer, som livet stiller os over for: Grundlæggende for kroppens sundhed er opretholdelsen af den indre biologiske balance, som kaldes for homeostase; hvis vi kommer til så at sige at byde vores krop for meget eller for lidt – motion, afspænding, fedtstoffer, proteiner, drikkevarer, vitaminer, arbejde mm. – så kan det blive udfordrende for kroppen at opretholde den indre homeostatiske balance, hvilket igen kan komme til at gå udover vores normale sundhed, velvære og livsglæde.

 

Forskning har vist, at kropsfornemmelser, følelser, tanker og handlingsimpulser er tæt forbundne, således at en ubalance i et af disse områder af mennesket kan spredes til hele systemet - og at man omvendt aktivt kan arbejde på at opretholde en dynamisk og sund balance i krop og sind, hvis man har en vis indsigt  og øvelse i det.

 

Balancen handler derfor også om, hvad man kan gøre for at holde balancen i en ofte travl hverdag som lærerstuderende og som lærer, og på den måde - i samspil med andre faktorer som arbejdsmiljø og samfundsforhold - selv bedst muligt bidrage til et langt, aktivt og glædesfyldt arbejdsliv.

 

Endelig var det tanken, at Balancen som et naturvidenskabeligt baseret undervisningsforløb skulle balancere den i øvrigt humanistisk baserede undervisning i de andre obligatoriske og fælles forløb i læreruddannelsen. Hensigten var således at give alle lærere uddannet fra Lærerskolen en bredt funderet – altså både humanistisk og naturvidenskabelig baseret - og bredt anvendelig fælles grundviden.