God undervisning - en vejledning

Forord:

Du lærer

10 % af hvad du læser

20 % af hvad du hører

30 % af hvad du ser

50 % af hvad du ser og hører

70 % af hvad du diskuterer

80 % af hvad du oplever personligt

95 % af hvad du lærer andre

(Dr. William Glasser)Vejledning til undervisningsøvelse/ til at lave god undervisning ude i skolerne

 

1)     Vælg hvilken viden du vil formidle og formidl den så korrekt som muligt

o   Prioriter hvilken del af den viden, du har om emnet, du vil formidle – det kan du gøre ud fra en vurdering af, hvad du finder er mest interessant, eller mener er mest relevant for målgruppen – eller slet og ret ud fra hvad du har læst og har mest styr på. Du kan vælge at skrive din dagsorden på tavlen eller i et powerpointbillede.

o   Udvælg de vigtigste pointer, det der er allervigtigste for dig at få formidlet, og sæt det på først i formidlingen

o   Forbered tavlenotater, power point eller et dokument  med de vigtigste pointer, således at du får dem formuleret så klart og præcist som muligt (som sætninger eller som stikord forbundet i en form for figur), og således at folk får optimale muligheder for at få fat i disse pointer ved både at høre og ved at se dem

o   Repeter eventuelt de vigtigste pointer (kort) til sidst i formidlingen

 

 

2)     Tag hensyn til målgruppen

o   Vis grundlæggende respekt for at nogen giver dig tid og opmærksomhed.

o   Se rundt på alle i klassen, eller på ingen/hen over hovedet på folk; ikke kun på de tydeligt interesserede, på faglæreren eller på dem der sidder til venstre...

o   Prøv så vidt muligt at aktivere målgruppen undervejs i undervisningen; det kan være i form af spørgsmål til forsamlingen, i form af en ”summeopgave” (tal med din sidemand om xxx…) eller i form af en aktivitet som får kroppen i bevægelse (en tænketur, refleksion mens gruppen luger i et bed, en skriveøvelse, mulighed for at tegne mm.)

o   Sørg for at form og indhold passer til målgruppen

§  Relevans (for eksempel for lærerstuderende)

§  Niveau (voksne med en almen viden og livserfaring)

§  Tilstræb at der er noget til både øjne, ører og hænder i formidlingen

 

3)     Lav en plan for formidlingen

o   Planlæg starten omhyggeligt (De første 30 sekunder er altafgørende...)

o   Planlæg slutningen omhyggeligt (de giver ro at vide hvordan man kommer ud af det her, hvordan man ”lander”.)

o   Midterpartiet kan være mere fleksibelt, men dog struktureret i punkter

o   Brug den tid du har fået, hverken mere eller mindre (det er eneste professionelle...); lav gerne en plan B i form af nogle ekstra debatspørgsmål eller en passende aktivitet, hvis der skulle være for lidt stof til at fylde al din tid ud

o   Lav eventuelt en generalprøve, tag tid på det og brug dit team til at få feedback

 

4)     Brug nogle af de virkemidler som erfaringsmæssigt gør formidlingen bedre

o   Brug fortælling til at eksemplificere eller til at understrege pointer

o   Historier giver sammenhæng og mening

o   Historier får folk til at lytte og huske bedre

-        Brug billeder; til at illustrere den faglige viden, eller som en smuk baggrund

-        Brug stemmen bevidst

o   Tal højt, klart og tydeligt

o   Varier tonelejet og stemmebrugen

o   Undgå at sige ØØØØHHHHH for ofte

-        Brug kroppen bevidst

o   Husk startstillingen!

o   Vær bevidst om, hvordan du placerer din krop i rummet og varier placeringen af kroppen; hvis du for eksempel vil formidle 3 forskellige synspunkter eller teorier, så stil kroppen 3 forskellige steder, svarende til de 3 pointer. Du kan også variere imellem at stå og at sidde på bordet.

o   Stå ikke i vejen for folks udsyn til tavlenoter ol.

o   Undgå at pille, fumle ol. som kan distrahere tilhørerne

o   Vær ikke bange for at holde korte pauser i informationsstrømmen

§  Til at en pointe kan synke ind i folk

§  For at finde dit fokus eller den røde tråd igen

 

5)     Vær bevidst om kommunikationen og relationen til dem du formidler til

o   Tag en beslutning om, om du vil have spørgsmål undervejs eller ej, og meld det klart ud fra starten af

o   Tal hverken ned til eller op til, men lige ud til folk; relater ligeværdigt

o   Brug gerne humor, IKKE ironi

o   aldrig i længere dialog eller diskussion med en enkelt person på helhedens bekostning, men luk det efter en 2-3 spørgsmål/indlæg og henvis eventuelt til en snak bagefter

o   Vær ikke flov over at sige ”Det ved jeg ikke”; du er ikke ansat som alvidende orakel, men som formidler af det du har sat dig ind i, så fremtur ikke i vage spekulationer eller tågede forklaringer, men henvis til selvstudie eller eventuelt til at komme med et svar næste gang

o   Hvis du er nervøs så sig det; de fleste mennesker har forståelse for, at man kan blive nervøs ved at stå frem og formidle noget og vil ofte gerne støtte og hjælpe. Man kan for eksempel hjælpe sig selv ved at trække vejret dybt før og nogle gange under formidlingen, eller ved at beholde kontakten med sin krop (mærke sine fødder indefra ol.) mens man formidler

 

6)     Træn dig op til at være god til at give og modtage konstruktiv og lærerig feedback. Når du giver feedback så kunne du gøre det ud fra disse punkter:

o   Noter ned under de andres formidling, når der er noget du lægger mærke til (ser og hører hos formidleren eller mærker inde i dig selv) eller når du får en tanke eller ide, så du efter deres formidling har en liste med stikord og kan give konkret feedback fra en ende af. Hvis du skal gøre dette ordentligt og ustresset, så må du vælge at fokusere din opmærksomhed på feedback fremfor på at få et fagligt udbytte af de andres formidling; ikke fordi det helt udelukker hinanden, men man må vælge hvad der har størst fokus i opmærksomheden, og du kan jo heller ikke være 100% opmærksom på formidlingen mens du skriver stikord ned. I praksis gør vi ofte dette ved på forhånd at aftale, hvem i teamet der giver feedback til denne formidling, så resten kan koncentrere sig om det faglige udbytte af formidlingen.

o   Når du så giver din feedback til den der har formidlet, så begynd med at fortælle hvad du har lagt mærke til (iagttaget) og hvad det du konkret lagde mærke til gjorde ved dig i situationen: Inspirerede dig? Kedede dig? Tabte dig? Provokerede dig? Gav dig en ny indsigt? Undrede dig? Glædede dig? Var der noget som du mener var faktuelt eller fagligt forkert? Noget sprogligt som kunne gøres bedre? Et af punkterne i denne formidlingsvejledning som du kom til at tænke på under denne formidling?

o   Prøv om du kan undlade at vurdere og bedømme den andens formidling, men i stedet fokusere på at give dine iagttagelser og indtryk tilbage til formidleren på en måde, så denne kan blive klogere på, hvordan h-ns formidling og personlighed virker på forskellige mennesker i forskellige situationer.